شهردار دزفول به عنوان شهردار صلح معرفی شد

خورنا: شهردار دزفول با عضویت در سازمان بین المللی شهرداران صلح دنیا به عنوان شهردار صلح معرفی شد.

معاون اداری ومالی شهرداری دزفول روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:ˈمحمدرضا کرمی نژادˈبا عضویت در سازمان بین المللی شهرداران صلح دنیا توسط ماتسویی شهردار هیروشیما و رییس سازمان بین المللی شهرداران صلح دنیا به عنوان شهردار صلح معرفی شد.

ˈ علیرضا چیت زن زادهˈ اظهار امیدواری کرد با عضویت در این سازمان و توسعه ارتباطات فرهنگی بین شهرداران وشهروندان در دنیا گامی در جهت ترویج فرهنگ صلح و دوستی و زدودن جنگ و خشونت از چهره جهان برداشته شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.