تنش بین کشاورزان شوش و شرکت بهره برداری از شبکه های ناحیه شمال خوزستان

خورنا: روز گذشته میان کشاوزان بخش فتح المبین شوش و شرکت بهره برداری از شبکه های ناحیه شمال خوزستان اختلاف و تنش ایجاد شد.

مسئولان شبکه بهره برداری آب شبانه همه سیفون های مکش آب کشاورزان را با جرثقیل از جا کندند که این اقدام با اعتراض کشاورزان منطقه مواجه شد.

کشاورزان منطقه چنانه (غرب کرخه) می گویند: مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های ناحیه شمال خوزستان (وابسته به وزارت نیرو ) به همراه معاونان و یک دستگاه جرثقیل و تریلی اقدام به از کار انداختن و حمل لوله های سیفون کشاورزان کردند. این امر باعث ایجاد تشنج در منطقه شد.

کشاورزان مانع این کار شدند و شدیداً مخالف این عملکرد شرکت بهره برداری از شبکه های ناحیه شمال استان شدند. هم اکنون کشاورزان در شرایطی هستند که زمین های کشاورزی آنها در وضعیتی قرار دارند که بسیار به آب نیازمندند.

مسئولان مربوطه می گویند که برخی کشاورزان بدون مجوز آب برای زمین های کشاورزی می کشند و شرکت بهره برداری از ناحیه شمال استان باید طرح انتقال آب الغدیر به اهواز را اجرا کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.