راهکارهای عملی ترویج مطالعه در اندیمشک بررسی شد

خورنا: طی نشست انجمن کتابخانه های عمومی اندیمشک راهکارهای عملی مطالعه در اندیمشک بررسی شد.
در این نشست سرپرست فرمانداری اندیمشک گفت:ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بستر حل بسیاری از ناهنجاری های جامعه است.

حمید رضا گودرزی افزود: تقویت باورهای دینی در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان امروزه در سایه ترویج مطالعه مفید محقق می شود.

وی گفت:حل دغدغه های مربوط به امر کتابخوانی و فرهنگ سازی در این خصوص باید در اولویت باشد.

در این نشست فریبا لطفی بافنده گزارشی از کارهای انجام شده و نیازهای این اداره ارائه کرد.

ارائه راهکار توسط اعضای جلسه در راستای تقویت مطالعه مفید و بحث و بررسی مسائل کتابخانه های اندیمشک محور این نشست یک ساعته بود.

انتهای خبر : محمدامین جشمیدی