پروژه‌های سلامت در دزفول افتتاح شد

خورنا: پروژه‌های سلامت با حضور مسئولان در شهرستان دزفول افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول، پروژه‌های سلامت بعد از ظهر امروز با حضور مسئولان در شهرستان دزفول افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه‌ها شامل مجهزترین مرکز جراحی قلب باز جنوب غرب کشور با اعتبار ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، شبکه ملی شمس (ارتباط یکپارچه الکترونیکی مراکز بهداشت شهرستان های دزفول، شوش و گتوند) با هزینه ۱۰۰ میلیون تومان، خانه بهداشت زاویه مشعلی با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان احداث توسط خیر سلامت صفر کیانی، خانه بهداشت شهرک امیرالمومنین با هزینه ۱۲۰ میلیون تومان، اتوماسیون و دیسپچ ۱۱۵ با اعتبار ۵۰ میلیون تومان، فاز ۳ خوابگاه خواهران با هزینه ۱۸۰ میلیون تومان، منازل پزشکان شهر صفی آباد با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان و خانه بهداشت روستای گاومیش آباد با هزینه ۷۰ میلیون تومان است.

این پروژه‌ها در هشت طرح که بعضی از آنها توسط خیرین سلامت و در مجموع با اعتبار ۵ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.