خیابانهای بهبهان کشش لازم برای افزایش خودروها را ندارند/ لزوم انتقال مراکز خدماتی از مرکز شهر

خورنا: آقاجری گفت: خیابانهای بهبهان کشش لازم برای افزایش خودروهای موجود را ندارند.

علی آقاجری رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر بهبهان گفت: با توجه به سنتی ساز بودن  هسته مرکزی بهبهان  و وجود خیابانهایی که از ۴۰ سال گذشته تا حال تغییری در آنها ایجاد نشده باعث شده تا خیابانهای بهبهان کشش لازم برای افزایش خودروهای موجود را نداشته باشند .

به همین خاطر لازم بود جهت تعدیل در امر ترافیک و حداقل مسکنی برای روانتر شدن ترافیک کارهایی از قبیل نصب چراغهای راهنمایی و سیاستهای ترافیکی با هماهنگی راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.

البته طرح های دراز مدتی هم برای حل اساسی موضوع ترافیک از قبیل ایجاد پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر ، خارج کردن نراکز خدماتی مثل مراکز پزشکی از هسته مرکزی نیز در دستور کار وجود دارد .

از طرفی مرکز شهر از لحاظ   زیبایی  نیز باید مورد توجه قرار گیرد . ما ضمن اعتقاد به اینکه باید سرانه فضای سبز در سطح شهرستان رعایت شود و از طرفی وجود میله های فلزی در مسیر بانک ملی تا جوانمردی چندان زیبنده این مسیر نبود تصمیم به تغییر مبلمان مسیر بانک ملی تا مراحل گرفتیم.

در مبلمان جدید سعی شده تا کمترین فضا جهت بلوار گرفته شده  و از طرفی زیبایی بیشتری نسبت به میله های جدا کننده قبلی داشته باشد و محلهایی نیز برای کاشت گیاهان جهت افزایش سرانه فضای سبز و زیبایی بیشتر لحاظ شود .

بعد از افزایش قطر کانال فاضلاب در نزدیکی سلطان محراب فاز دوم تغییر مبلمان خیابان عدالت انجام می شود

شهید زاده مسئول طراحی و نظارت شهرداری بهبهان در خصوص تغییر شکل بلوار بانک ملی تا مراحل به خبرنگار بهبهان نیوز گفت: در حال حاضر فاز اول تغییر بلوار از سمت بانک ملی به سمت جوانمردی آغاز شده است .

وی دلیل تغییر بلوار را نازیبا بودن نمای میله های فلزی قبلی اعلام کرد و گفت : در این طرح جدید سعی شده بلوار با عرض ۷۰ سانت ایجاد گردد تا برای ترافیک نیز مشکلی ایجاد ننموده و با ایجاد گلدانهایی درون بلوار سعی شده تا نمای بلوار جدید زیبا تر باشد.

طراحی و نظارت شهرداری بهبهان در خصوص زمان انجام فاز دوم این طرح عنوان کرد : جهت اجرای فاز دوم طرح با مشکلاتی از قبیل وجود درختان با قطر زیاد ، همچنین ورود ریشه درختان به کانال آب فاضلاب مواجه هستیم  .علاوه بر این موضوع وجود قطر کم  کانال آب فاضلاب در نزدیکی مسجد سلطان محراب باعث توقف موقت اجرای طرح شده است.

در خصوص درختان مسیر بلوار چوانمردی به مراحل با اداره محیط زیست هماهنگی هایی صورت گرفته وتا آنجایی که امکان داشته باشد از قطع درختان جلوگیری خواهد شد  .

وی ضمن خاطر نشان کردن ریزش تونل در نزدیکی مسجد سلطان محراب در زمان بارندگی چند ماه پیش ادامه داد: در بازسازی که اداره آبفا انجام داد قسمتی ازلوله ها را با قطر ۱۰۰۰ و مقداری را نیز با قطر ۷۰۰ استفاده کرد که به دلیل مخالفت شهرداری ، قرار شد تا از لوله های با قطر ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ در این مسیر استفاده شود تا باعث پس زدن آب و تخریب تونل نگردد.

شهید زاده اطمینان داد : بلافاصله بعد از رفع مشکلات  ، فاز دوم طرح از جوانمردی تا مراحل نیز انجام گیرد.