نماینده دزفول: کارمندان شاغل در استان های گرفتار پدیده ریزگردها فوق العاده می گیرند

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پرداخت فوق العاده به کارمندان شاغل در استان های بد آب و هوا و گرفتار پدیده ریزگردها، در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.

ˈعباس پاپی زاده ˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:مطالعات این طرح در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده و در صورت تصویب اجرایی می شود.

وی گفت: طبق این طرح افراد شاغل در این استان ها ، به دلیل شرایط بد آب و هوایی به نوعی یارانه دریافت خواهند کرد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط سخت کار در خوزستان، به دلیل شرایط آب و هوایی و نیز آلودگی ناشی از پدیده ریزگردها اظهارکرد:باید شرایط را برای اشتغال کارشناسان و افراد متخصص در این استان مهیا کرد. ک