پرسنل حراست سد بالارود اندیمشک در آستانه اخراج هستند

خورنا: جمعی از پرسنل حراست سد بالارود با نگارش نامه های که رونوشتی از آن به دفتر پایگاه اطلاع رسانی اریترین هم ارسال شده خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان خود در ارتباط با اشتغال در این سد گردیده اند. در این نامه چنین آمده است:

اینجانبان …. پرسنل حراست سد بالارود شرکت مهندسین عمران مارون ….. ۳۰ نفر بسیجی می باشیم که ۲۰ نفر مالک و بقیه بومی بخش الوار و شهر حسینیه که جمله از اقشار ضعیف جامعه هستیم در طول مدت به عناوین مختلف ۷ سال در تابستان در گرمای طاقت فرسا و زمستان با سرمای بدون امکانات با سختی و با شرایط مالی ذلت بار را تحمل و سپری نمودند و اکنون بدون توجه به فرامین مقام معظم رهبری که همیشه در اولین کلمه سخنرانی هایشان تأکید به اشتغال قشر ضعیف جامعه دارند، مسئولین این شرکت سعی در برکناری این همه نیروی بومی داشته و قصد دارند حراست این شرکت را به نیروی انتظامی بسپارند که این کار، بی توجهی به مسئولان و مقامات بلند پایه شهر و شهرستان ما و پایمال کردن حق و حقوق عده ای پرسنل ضعیف می باشد.لذا از مقام محترم فرماندار و دیگر مسئولان صدیق و خدمتگذار جامعه تقاضامندیم با توجه به مراتب بالا که عین حقیقت می باشد پیگیری و رسیدگی عاجل به عمل آورند. لازم به ذکر است که ما مردم شهیدپرور و ولایت مدار بخش الوار و شهر حسینیه که در عرصه انقلاب تا کنون خدمتگذار انقلاب بوده و هستیم جهت بیکاری و تأمین معیشت روزمره و خانواده هایشان جوان هایی از ما برای کار به کشور همسایه عراق رفتند که یکی از آنان به دست عده ای کافر و از خدا بی خبر شهید شد.