آزمون طرح ملی حافظان قرآن کریم در شوش برگزار شد

خورنا: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شوش از برگزاری آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم با حضور یک هزار و۳۰۰ نفرحافظان قرآن در شهرستان شوش خبر داد.

ˈعلیرضا ابوالمشهدیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن کریم شوش از صبح امروز با حضور حافظان در آستان مقدس حضرت دانیال نبی (ع) وآستان مقدس دعبل خزاعی وعبدالله بن علی (ع) ودرده نقطه شهروروستای شهرستان شوش برگزار شد.

وی این طرح را ویژه تمام حافظان قرآن کریم برشمرد وافزود: به نفرات برتر آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن کریم مدرک رسمی و معتبر از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اهدا می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شوش با اشاره به اینکه آزمون کتبی مرحله دوم طرح تربیت حافظان قرآن کریم شوش از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شد، تصریح کرد: آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن کریم شوش همزمان با سراسر کشور و استان برگزار شد.

ابوالمشهدی با بیان اینکه این آزمون در دو مرحله شفاهی و کتبی برگزار شد، افزود: بیش ازیک هزارو۳۰۰ نفر از حافظان قرآنی در ۱۰ رشته دراین آزمون شرکت نمودند.

وی گفت:این طرح باحضور بیش از۷۰ مربی دارای مدرک رسمی سازمان اوقاف وامورخیریه کشوردراقصی نقاط شهروروستاحتی روستاهای دوردست شهرستان شوش بصورت رایگان برگزارگردید.

وی تصریح کرد: آزمون شفاهی طرح تربیت حافظان قرآن کریم در روزهای گذشته از حافظان قرآن با حضور مربیان قرآنی گرفته شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شوش بیان داشت: آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن کریم شوش در رشته های حفظ ۳۰جز، ۳۰ ویک جزء، ۳۰ ویک ودو جزء، حفظ پنج جزء،ده جزء،۲۰ جزء،حفظ موضوعی ۱۵۰ آیه و۳۰۰ آیه و۴۵۰ آیه و حفظ کل قرآن برگزار شد.