خیابان های خوزستان از شاکله شهرهای توسعه یافته بر خوردار نیستند

خورنا: مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: خیابان های شهرهای خوزستان از شاکله شهرهای توسعه یافته بر خوردار نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی عصر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: استان خوزستان با توجه به خسارت هایی که از دوران هشت سال دفاع مقدس دیده بود به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و در این زمان به پیشرفت های بسیار خوبی در زمینه مهندسی دست یافته است.

وی افزود: با در نظر گرفتن این مسئله که خوزستان هم مرز کشور عراق و همچنین در زمینه مهندسی پیشرو است نیازمند دارا بودن نشریات تخصصی در این زمینه است.

هوایی با اشاره به پیشنهاد یکی از شهرداران استان در خصوص لزوم حضور یافتن ناظر مقیم بر ساخت و سازها در سطح شهر افزود: من با این پیشنهاد موافق هستم زیرا این مسئله باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز می شود.

مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آثار منفی ساخت و ساز سریع در سال های پس از جنگ در استان خوزستان گفت: متاسفانه این گونه روند ساخت منجر به بی شناسنامه بودن سازه ها در استان شده به گونه ای که بعضی از خیابان های این استان از شاکله یک شهر توسعه یافته متقارن بر خوردار نیستند و این مسئه در شهرهای جنوبی استان بیشتر به چشم می خورد.

وی افزود: شهرداران در استان خوزستان باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند تا این مشکل با برنامه ریزی های تخصصی کاهش یابد و شوراهای شهر نیز به جای وارد شدن به مسائل سیاسی توجه بیشتری به موضوعاتی مانند رعایت حقوق شهروندی و معماری بومیی در ساخت و سازها داشته باشند.

هوایی با اشاره به اینکه در این زمان توجه به مسئله معماری نسبت به سازه ای بیشتر شده است، گفت: متاسفانه در خوزستان دانشگاه شاخص معماری وجود ندارد.

مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ترویج مقررات ملی ساختمان، تبلیغ اصول ساخت و ساز و برگزاری همایش های در خصوص بخش های مختلف ساخت و ساز را از جمله وظایف شهرداری ها برشمرد و عنوان کرد: با در نظر گرفتن این مسئله که زمین های شهر اهواز از نوع ریزشی هستند برای جلوگیری از ریزش ساختمان در هنگام گودبرداری شهرداری باید هشدارهای لازم را به مهندسین ناظر بدهد.

هوایی گفت: شهر اهوار دارای معماری خاص خودش است و لزومی برای تقلید از سایر کشور ها در سازه های جدید نیست.