خوش‌حسابی شهرداری آبادان در همکاری با دارایی استان

خورنا: شهردار آبادان گفت: طبق اعلام دارایی استان خوزستان، صورت‌های مالی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این شهرداری در زمره صورتحساب‌های خوب محسوب شد.

محمودرضا شیرازی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: ذیحساب این شهرداری به جهت عملکرد مثبت و مؤثر مورد تقدیر معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه صورت‌های مالی نهایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۹۱ دستگاه‌های اجرایی استان توسط حسابرسان گروه هماهنگی و تلفیق حساب‌ها بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغ شده جهت درج در عملکرد بودجه سالانه کل کشور بررسی می‌شود، صورت‌های مالی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن شهرداری در زمره صورتحساب‌های خوب محسوب شد.

شهردار آبادان تصریح کرد: مولفه‌هایی از قبیل ارسال به موقع صورتحساب، پیگیری مجدانه و سریع برای رفع موارد واخواهی، هماهنگی همه جانبه با حسابرسان و تلفیق حساب‌ها، حجم عملیات، نظم و ترتیب در تهیه و تنظیم صورتحساب‌ها و رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در ارتباط با تنظیم صورت‌های مالی صادر شده از جمله مواردی هستند که در این زمینه تاثیرگذار بوده‌اند.

وی همچنین از تقدیر ذیحسابی خبر داد و ابراز داشت: مدیریت شهری وظیفه خود می‌داند به منظور افزایش انگیزه و در راستای ارتقا و بهبود هر چه بهتر صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ ذیحساب شهرداری تقدیر کند.