تمیمی: آب شرب شادگان تا پایان خرداد ۹۳ به شبکه آبرسانی الغدیر متصل می شود

خورنا: نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی از اتصال شبکه آب شرب این شهرستان به شبکه آبرسانی الغدیر خوزستان خبر داد.

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود محدودیتهای بودجه ای و جلسات متعدد با وزیر نیرو دستور اتصال شبکه آب شرب شهرستان شادگان به شبکه آبرسانی الغدیر استان تا پایان خرداد سال آینده داده شد.

وی افزود: در این راستا صنیعی نژاد مدیرکل آب و فاضلاب خوزستان نیز برای پیگیری این موضوع و برقراری این اتصال تا پایان خرداد ماه قول مساعد داد.

نماینده شادگان در مجلس تصریح کرد: با اجرای این طرح مردم شادگان از نعمت آب شرب شیرین که از آزروهای دیرینه مردم این شهر است، بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبرسانی غدیر که ۱۳ هزار میلیارد ریال هزینه اجرای آن بوده و ۲۱ شهر و ۱۲۰۰ روستا در خوزستان را از آب شرب سالم و پایدار برخوردار می کند، با بهره برداری کامل از طرح غدیر که بزرگترین طرح آبرسانی کشور از نظر حجم کاری است. مشکل کمی و کیفی آب شرب چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار نفر در مناطق شهری و روستایی ۲۱ شهر کوچک و بزرگ استان خوزستان تا افق ۱۴۱۵ برطرف می شود.

در این طرح مشکلات کمی و کیفی آب شرب شوش، اولوان، دشت آزادگان، دارخوین، هویزه، حمیدیه ، رفیع، بستان، اهواز، ویس، شیبان، شیرین شهر، شادگان، خرمشهر، آبادان، ملاثانی، رامین، الهایی، چوئبده، اروندکنار، سوسنگرد و شهرک بهرام برطرف می شود.