مشارکت خیرین در بخش بهداشت و درمان اندیمشک

خورنا : در جهت توسعه ی امکانات بهداشتی و درمانی این شهرستان خیرین عضو مجمع خیرین شبکه ی بهداشت اندیمشک اقدام به اهدای ۲ قطعه زمین در جهت ساخت مراکز درمانی شهرستان نموده اند که اقای کامران بهاروند با اهدای زمین با مساحت بالغ بر ۲۰۰۰ متر مربع به احداث مرکز بهداشتی و درمانی شهر بیدرویه و اقای میلاد بهاروند با اهدای زمین با مساحت بالغ بر۴۰۰ متر مربع به کمک احداث اورژانس جاده ای تک تکاب اندیمشک یاری نموده اند و اقای علی سگوند هم احداث مهد کودک بیمارستان را بر عهده گرفته اند.

لازم به ذکر در صورت تامین اعتبارات لازم و مشارکت بخشهای مختلف اجرایی و اداری مراکز ساخت این مراکز درمانی آغاز خواهد شد .

گفتنی است شهرستان اندیمشک با جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر در شمال استان خوزستان واقع شده و به عنوان دروازه ی طلایی خوزستان مطرح است اما متاسفانه در بخش های مختلف درمانی کمبودهای فراوانی دارد که اهتمام بیش از گذشته مسئولین اجرایی و مشارکت بخش خصوصی را به خود می طلبد .

اندیمشک با قرار گرفتن کرویدل شمال جنوب و دو کمربندی در شرق و غرب در کنار خویش و اتو بان اندیمشک – اهواز و اندیمشک – دهلران ( ایلام ) و اندیمشک – دزفول و اندیمشک – پل دختر ۰ لرستان ) ازاد راه راه اندیمشک و خرم اباد ( لرستا ن) و وجود راه آهن زاگرس نقش به سزایی در حمل و نقل استان دارد و همین معقوله توجه بیشتر از گذشته را به بخش درمان و ارتقای شاخص های خود را می طلبد .

چرا که علاوه بر اینکه این شهرستان ما بین سه استان خوزستان و ایلام و لرستان قرار گرفته و حجم ورود بیماران به مراکز درمانی این هشرستان را فزونی داده تاثیر بسیاری بر سیستم حمل و نقل برون شهری در سطح کشور دارد …

انتهای خبر : محمد امین جشمیدی