عکس: خاتمی و روحانی ۳۳ سال پیش

خورنا: حسن روحانی رییس جمهوری کنونی و سید محمد خاتمی رییس جمهوری اسبق ایران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹
336412_738

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.