اعضای نوجوان مرگ مغزی در شاوور اهدا شد

خورنا: در اقدامی انسان دوستانه خانواده شاووری اعضای بدن نوجوان خود را به دو فرد نیازمند پیوند اهدا کردند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانواده سید علی فاضلی دانش آموز فوت شده مجتمع فرهیختگان منطقه شاوور با اهداء اعضاء فرزندشان، جان تازه به دو بیمار بخشیدند.

عبدالزهرا تیماس افزود: مرحوم علی فاضلی، دانش آموز پایه اول دبیرستان فارابی بود که در حادثه رانندگی و بر اثر ضربه مغزی دچار مرگ مغزی شد.
وی همچنین یادآور شد: خانواده این نوجوان کلیه، قلب و کبد فرزند خود به دو بیمار اهدا کردند. دو کلیه این نوجوان به نبی طرف نواصری و قلب و کبدش به بیماری در استان شیراز اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی فاضلی فرزند سید حمید متولد یک مهر ۱۳۷۵ و ساکن روستای کعب زیدان (عشاره کوچک) از توابع بخش شاوور شهرستان شوش دانیال بود. این نوجوان بر اثر تصادف با موتور سیکلت به مدت پنج روز به کما رفت و پس از آن دچار مرگ مغزی شد. این نوجوان در بیمارستان گلستان اهواز بستری بود.