من احساس می کنم در حق مردم اندیمشک کوتاهی شده است

خورنا: دکتر مجیدی در مراسم افتتاحیه نخستین آمبولانس فوریتهای پزشکی گفت: من احساس می کنم در حق مردم اندیمشک کوتاهی شده است.

رئیس شبکه بهداشت اندیمشک گفت: این حق قانونی و طبیعی مردم ولایتمدار اندیمشک است که ما چیزی بیشتر از حداقل ها نمی خواهیم.

به اندیمشک با جمعیتی حدود ۲۰۲ هزار نفر و همجوار با سه استان کشور که مراجعات زیادی دارد بایستی با دید دیگری نگریست.

شهرستانی که دروازه ورودی خوزستان است و بنام شهر یکهزار شهید نامیده شده و آیا شهری که با قطره قطره خون شهدا آبیاری شده است نباید از حداقل امکانات درمانی برخوردارباشد.

رئیس شبکه بهداشت اندیمشک با اشاره به اینکه تلاشهای خوبی در زمینه درمان شده اما در ابتدای کاریم و کافی نیست، گفت: من مسئولیت گرفته اما تا صدای مظلومیت مردم اندیمشک را به گوش مسئولین برسانم.

هم باید همدل با هم وضعیت درمان اندیمشک با بهبود ببخشیم و بهداشت و درمان باید در اولویت اول شهرستان قرار بگیرد چرا که اگر به سلامت مردم توجه کنیم رسالتی که ابتراست خودبخود حل خواهد شد.وی در پایان گفت: امیدوارم با نگاهی که مسئولین شهرستان خواهند داشت وضعیت بهداشت و درمان روز به روز ارتقا پیدا کند و شاهد رشد و شکوفایی وضعیت درمان شهرستان باشیم.

انتهای خبر/ محمد امین جمشیدی