سطح رفاه اجتماعی در برخی مناطق خوزستان بسیار پائین است

خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان سطح رفاه اجتماعی در برخی مناطق استان را بسیار پایین ذکر کرد و از همکاری نامناسب بانک ها در پرداخت تسهیلات از طریق منابع داخلی و صندوق توسعه ملی نیز انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تصریح کرد: برای پنجمین بار است که در این باره صحبت می کنیم. البته ما با عدد و رقم صحبت می کنیم و دنبال این نیستیم که کلی بگوییم و عملکرد کسی یا دستگاهی را زیر سئوال ببریم یا انتظار داشته باشیم بانک‌ها خلاف چارچوب ضوابط و مقرارات شان عمل کنند.

وی افزود: با وجود این وقتی عمل بانک ها را در سطح کشور بررسی می کنیم می بینیم که در رده آخر استان‌ها قرار گرفته‌ایم که به طور طبیعی یک جای کار ایراد دارد.

حاجتی گفت: امسال را که از دست دادیم. بارهای هم  اعلام کردم اگر قرار است در استان اتفاقی بیفتد از محل ناچیز فعلی اتفاقی رخ نخواهد داد و فقط از محل سرمایه گذاری است که سرمایه‌گذاران انجام می دهند.

معاون استاندار خوزستان عنوان کرد: یک بخش از توسعه استان را شبکه بانکی به عهده دارد. اگر شبکه بانکی نخواهد همراهی کند باید مواضع اقتصادی مان را تعطیل کنیم؛ اما ترجیح می دهیم به گونه ای دیگر برخورد کنیم.

وی بیان کرد: بعید می دانم کسی با وضعیت نامناسب استان و نیز وضعیت نرخ بیکاری و درآمد سرانه ی نامناسب که توزیع ناعادلانه ای در سطح استان دارد نا آشنا باشد و ما بخواهیم به صورت مداوم به این امر اشاره کنیم.

حاجتی افزود: فرایند سرمایه گذاری را که یک بخش آن تامین مالی است باید یک بار مرور کنیم تا مشخص شود هر دستگاهی چه وظیفه ای در یک بازه زمانی دارد و ما آن را رصد خواهیم کرد چرا که برای سال آینده این وضعیت را نباید داشته باشیم.

وی گفت: انتظار داریم ابتدای سال ۹۳ آغاز فصل جدیدی در فرهنگ سرمایه گذاری در استان خوزستان باشد. از بانک ها خواستیم اعلام کنند ظرفیت شان برای جذب منابع صندوق چه قدر است تا به همان اندازه سال آینده منابع معرفی کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان افزود: ما دنبال شفاف شدن فرآیندها هستیم. چون وقتی وضع موجود را بررسی می‌کنیم می‌بینیم بانک‌ها به دستگاه‌های اجرایی ایراد می گیرند و دستگاه های اجرایی به بانک ها و این سرمایه گذاران هستند که بعد از کلی رفت و آمد بین بانک ها و دستگاه‌های اجرایی از سرمایه گذاری در استان منصرف می شوند.

حاجتی تصریح کرد: با حضور استاندار یک بار وظایف هر مدیر و دستگاهی را در فرآیند سرمایه گذاری مشخص می‌کنیم.

وی افزود: بر اساس نظارتی که انجام می دهیم همکاری نکردن ها و ضعف عملکردها برای استانی مانند خوزستان قابل قبول و توجیه نخواهد بود؛ به ویژه در بخش کشاورزی که این استان به عنوان یک قطب در کشور مطرح است.