مشاور استاندار خوزستان: مناسب سازی معابر برای معلولان تکلیف شهرداری است

خورنا: مشاور استاندار خوزستان در امور شهرداری گفت: مناسب سازی معابر برای تردد معلولان و جانبازان از تکالیف شهرداری هاست.

میرمحمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را در مورد معلولان اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه شهرداری ها و تمام دستگاه ها مکلف هستند معابر را برای تردد معلولان و جانبازان مناسب سازی کنند.

وی عدم تحقق این مصوبه را نوعی تخلف دانست و اظهار کرد: معاونت عمرانی استانداری باید با به شهرداری ها و دستگاه ها در این زمینه تکلیف کند.

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید همچنین با تاکید بر انجام مطالعات سیما و منظر شهری در شهرداری ها گفت: در زمان تصویب طرح های توسعه شهری (طرح جامع و تفضیلی) محورهای اصلی مبادی ورودی و مرکزی شهر معمولا شناسایی و برای آنها در ضوابط و مقررات طرح معمولا طرح های موضوعی و یا موضعی تهیه می کنند. یکی از این طرح ها، طرح سیما و منظر شهری است که برای معابر خاص پیش بینی می شود.

به گفته غراوی، البته معمولا شهرداری های کوچک بضاعت ندارند که درآمد کسب کنند و در شهر هزینه کنند به همین دلیل کمتر به دنبال انجام مطالعات سیما و منظر هستند.

مشاور استاندار خوزستان در امور شهرداری با بیان اینکه اساس این طرح ها نحوه شکل گیری ساختمان ها در امتداد خیابان است، تصریح کرد: تهیه طرح سیما و منظر شهری به این معنی است که دیگر مالک، اجازه ندارد نمای ساختمان را به اختیار خود انجام دهد و باید بر اساس طرح رفتار کند. به طور مثال طرح سیما و منظر پیش از این در خیابان امام خمینی اجرا شده هر چند نواقصی هم دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه انجام هر نوع اقدام عمرانی در شهر مستلزم پیش بینی منابع در بودجه شهرداری هاست. بنابراین اگر این بودجه در شورای شهر تصویب شود شهرداری تکلیف دارد آن را طی یک سال اجرا کند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.