پیگیری قضایی آتش زدن مزارع نیشکر خوزستان در دادگاه

خورنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از پیگیری قضایی آتش زدن مزارع نیشکر در دادگاه خبر داد.

احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سوزاندن مزارع نیشکر در استان خوزستان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست علیه سوزاندن مزارع در مراجع قضایی طرح دعوا کرده و هر کدام از شرکت های تحت پوشش به نوبت به دادگاه فراخوانده می شوند.

وی افزود: علاوه بر آتش زدن مزارع، باگاس کشت و صنعت فارابی اول اسفند ماه دچار حریق شد و دود زیادی منطقه را فرا گرفت.

لاهیجان زاده اظهار کرد: ۱۰ سال پیش با خرید ۱۶۰ ماشین برداشت نیشکر (هاروستر) به مبلغ ۱۶۰ میلیون، قرار بر این بود که نیشکر برداشت سبز داشته باشد.

وی اضافه کرد: اکنون اگر چه برداشت در بسیاری از مزارع با استفاده ماشین های برداشت نیشکر است اما برای جمع آوری سرشاخه ها یا اصطلاحا تمیز کردن اراضی همچنان، سوزاندن مزارع را ادامه می دهند.

دبیر کارگروه مقابله با آلودگی هوا گفت: برداشت نیشکر ۱۲۰ روز طول می کشد که در مدت شش ماه به صورت پراکنده (از مهر تا فروردین ماه) انجام می شود. بنابراین هر سه چهار روز یکی از مزارع ۱۶ هکتاری را آتش می زنند.

وی با تاکید بر اینکه این مساله به هیچ وجه از نظر محیط زیست قابل قبول نیست، افزود: به همین دلیل شرکت توسعه نیشکر به عنوان یکی از صنایع آلاینده به دادگاه معرفی شده است.

لاهیجان زاده، مونوکسید کربن و افزایش ذرات معلق در هوا را مهمترین عوامل آلاینده هوا در اثر آتش زدن مزارع عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، طرح توسعه نیشکر در قالب هفت واحد کشت وصنعت با وسعت بیش از ۸۰ هزار هکتار از سال ۶۹ در خوزستان به اجرا درآمد. کارشناسان محیط زیست در این مدت بارها نسبت به آلودگی هوا بر اثر سوزاندن مزارع نیشکر و آلودگی آب و خاک بر اثر تخلیه پساب های شور این واحدها اعتراض کرده اند.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هر چند روز یک بار با آتش زدن مزارع، هوا را آلوده می کند.