جایزه ی خوش حسابی شهرداری به مردم اندیمشک

خورنا: شهرداری به مردم اندیمشک جایزه خوش حسابی میدهد.

به گزارش خبرنگار خورنا از اندیمشک، این شهرداری در راستای توسعه ی درآمد و پایدار و تشویق بخش های مختلف سرمایه گذاری به تمام افرادی که عوارض ساختمانی خود را تا بیست و هفت اسنفدماه سال جاری بپردازند تا بیست درصد جایزه ی خوش حسابی بپردزاد .

گفتنی است بدهی های سنگین شهرداری اندیمشک از جمله عللی است که سالهاست بر پیکره ی خدمت رسانی شهرستان سایه انداخته و همین چند روز پیش افزایش عوارض ساخت و ساز شهری انتقادات فراوانی را به دنبال داشت.

انتهای خبر/ محمدامین جشمیدی