برگزاری دوره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی در اهواز

خورنا: دوره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی به مدت ۲ دو روز برای کارشناسان حوزه غذا، دارو و آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و همچنین برای اعضای قطب خلیج فارس (کارشناسان معاونت های استان های خوزستان، بوشهر وهرمزگان) و کارشناسان بهداشت و درمان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خورنا از اهواز، مهندس سیمین فقهی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی این معاونت با اعلام این خبر گفت: با برگزاری این دوره کارشناسان با تکنولوژی جدید شناسایی وجود سم و خطرات آنها در مواد غذایی آشنا شدند.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته در معاونت غذا و داروی این دانشگاه برگزار شد، گفت: ارتقای سطح سلامت و ایمنی موادغذایی و درنهایت جلوگیری از به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان از مهمترین اهداف برگزاری چنین دوره هایی است.

فقهی با اشاره به اینکه امسال سلامت غذایی در بحث غذا مطرح شده است و همین مساله محور حرکت معاونت غذا و دارو از سال های گذشته قرار گرفته است، افزود: واقعیت آن است که هر کاری که کردیم به نفع ارتقا سیستم سلامتی بوده است اما در گستره به این بزرگی عوامل دخیل و مخاطرات فراوانی وجود دارند و زمانی که به سیستم سالم غذایی می رسیم که مخاطرات را ارزیابی کنیم و برنامه تشکیل دهیم.

انتهای خبر/ حسین عبدالعزیزی