امور آژانس‌ها به شهرداری اهواز واگذار شد

خورنا: مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری اهواز گفت: در جلسه‌ای مشترک، واگذاری همه امور مربوط به آژانس‌ها، به شهرداری و سازمان تاکسی‌رانی تصویب شد.

 

موسی ممبینی  اظهار کرد: با توجه به ماده ۳۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۱۳ قانون توسعه، کلیه امور آژانس‌ها به شهرداری‌ها و سازمان تاکسیرانی واگذار شده و بر اساس قانون، متولی حمل و نقل بار و مسافر باید شهرداری‌ها باشند و بنابراین قانون، اتحادیه‌های اتومبیل کرایه یا اتحادیه آژانس‌ها هیچگونه حق دخالت در این امور را ندارند.

 

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده شهرداری، نماینده فرمانداری، نماینده مقام عالی قضایی دادستان اهواز و رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر برگزار شد، واگذاری تمام امور مربوطه به آژانس‌ها و خودروهایی که در آژانس‌ها کار می‌کنند، به سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز، به تصویب رسید.

 

مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری اهواز گفت: چنانچه آژانس‌داران و اتحادیه اتومبیل کرایه به این مصوبه عمل نکنند، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.