طرح آموزشی محیط یار در شهرستان امیدیه آغاز شد

خورنا: طرح آموزشی محیط یار با همکاری اداره آموزش و پرورش و جمعیت حامیان حفظ محیط زیست در مدارس شهری و روستایی شهرستان امیدیه آغاز شد.

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ،در دور اول این طرح دو هزار انش آموز مقطع ابتدایی با مفاهیم پایه زیست محیطی و راههای حفاظت از محیط زیست آشنا خواهند شد.

این طرح با هدف ارتقای دانش زیست محیطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی برگزار شد. هم اکنون طرح محیط یار در سطح استان در تمام شهرستانهای خوزستان در حال اجرا است.