آب کرخه به کجای اهواز رسید؟

خورنا: روزنامه نورخوزستان در ستون ویژ ه های خود نوشت: شهروندان اهواز در تماس های مکرر با راوی مدعی شده اند، با وجود آن همه تبلیغات و غوغاسالاری رسانه ای درباره رسیدن آب کرخه به اهواز و بهبود کیفیت آب شرب این شهرستان، این روزها نشانه ای از این آب مشاهده نمی شود چرا که افت فشار از گذشته کمتر شده و در اکثر نقاط شهر، بدون استفاده از پمپ، آب در لوله ها جاری نمی شود و از هر محله که بگذری، زوزه های سرسام آور پمپ ها در فضا طنین انداز است.

آب را هم که مزمزه کنی، همان طعم سابق آزار دهنده احساس می شود. در این میان سکوت شرکت آب و فاضلاب اهواز چه معنایی دارد و چرا درباره وضعیت آب یا در پاسخ به پیام ها و انعکاس مشکلات مردم، جوابی نمی دهد؟

بدون آنکه در این مورد قضاوتی کرده باشیم، به عنوان یک امانتدار به مسایل مردم درباره آب شرب اهواز گذرا اشاره کردیم و امیدواریم «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.»