عضویت ۲ هزار نفر در کتابخانه‌های آبادان تا پایان اردیبهشت ماه

خورنا: رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان از عضویت ۲ هزار نفر در کتابخانه‌های این شهرستان تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، جلسه هماهنگی و پیگیری مشکلات و مطالبات نهاد کتابخانه‌های آبادان، در حضور سرپرست فرمانداری آبادان برگزار شد.

جلسه شورای نهاد کتابخانه‌های آبادان در این شهرستان برگزار شد که در آن مقرر شد اداره آموزش و پرورش ۲ هزار نفر را به عضویت کتابخانه‌های آبادان درآورد.

در این جلسه ضمن پیگیری مطالبات نهاد کتابخانه‌های این شهرستان، مقرر شد شهرداری آبادان نسبت به پرداخت نیم درصد از محل در آمدهای این سازمان تا پایان سال جاری اقدام کند.

همچنین اداره آموزش و پرورش آبادان، وعده داد که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۳ هزار نفر را به عضویت کتابخانه‌های آبادان درآورد.

دو ایستگاه مطالعه در تاریخ ۱۳ و ۲۰ اسفند ماه جاری در محل آموزش و پرورش اروندکنار و اداره تامین اجتماعی آبادان برپا خواهد شد.

شهرداری چوئبده، ملزم شد تا پایان سال جاری، نسبت به پرداخت قسط نیم درصد خود به نهاد کتابخانه‌های آبادان اقدام کند.

همچنین مقرر شد، نسبت به ایجاد فضای سبز اطرف کتابخانه ولیعصر، شهرداری آبادان اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه هماهنگی و پیگیری نهاد کتابخانه‌های آبادان، در حضور دستگاه‌های مرتبط با این امر در این شهرستان برگزار شد.