درخواست دانش آموزان شهر حر از شهردار: حر را سبزتر کنید

خورنا: دانش آموزان شهر حر از شهردارشان تقاضا کردند که سرانه فضای سبز را افزایش دهد.

به گزارش خورنا از شوش، چندی پیش فراخوان مسابقه مکتوبی از طرف شهرداری با عنوان  “اهداف پرداخت عوارض برای داشتن شهری آباد” در بین مدارس شهر منتشر شد.

از میان مدارس شهر حر، دانش آموزان دبیرستان انبیاء موفق شدند چهار جایزه را کسب کنند.

به همین منظور شهردار این شهر دیداری با دانش آموزان دبیرستان انبیاء داشت که در این دیدار شهردار به سخنان، نظرات و پیشنهادات آنان توجه کرد.

دانش آموزان از شهردار تقاضا کردند که سرانه فضای سبز را افزایش و ساختن پارکی در شمال شهر را در دستور کار قرار دهد.

آنها همچنین تاکید کردند که به وضعیت خیابان ها رسیدگی شود. دانش آموزان همچنین خواستار تجهیز کتابخانه عمومی در سطح شهر شدند. شهردار نیز در مقابل بر ادامه و مستمر بودن دیدار با دانش آموزان تاکید کرد.

در پایان این دیدار به چهار نفر از دانش آموزان دبیرستان انبیاء جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. در این مراسم عبدالرحیم رشیدی پور، فرماندهی پایگاه بسیج، فرحان صنوبر و علی  آل کثیر، مسئول فرهنگی و عضو شورای شهر حر (بیت چریم) نیز حضور داشتند.

رحیم صوبری، مدیر دبیرستان انبیاء نیز از تعامل و همکاری شهردار حر با دانش آموزان و دبیرستان ها تشکر کرد. به اینـکه مـاده (۶) قانون تأسیـس و نحوه اداره کـتابخانه های عـمومی کشور ـ مصوب۱۳۸۲ـ مقرر می دارد «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.