نگاهی بر پیش بینی های سال آتی سیمان بهبهان

خورنا: شرکت سیمان بهبهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۷۸۰۲ ریال اعلام کرده است.

به گزارش  خورنا به نقل از افکارنیوز، شرکت سیمان بهبهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۷۸۰۲ ریال اعلام کرده است.

شرکت سیمان بهبهان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی در بهمن ماه سال جاری مبلغ ۷۸۰۲ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد معادل ۷۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین سهامدارن به مجمع عمومب عادی سالانه پیشنهاد کند.

این شرکت برای سال مالی ۹۳، نرخ فروش سیمان صادراتی تیپ ۵ (پاکتی) را معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال به ازای هر تن درنظر گرفته است.

“سبهان” پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۴۴۷۶ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۹۲۵۷ ریال اعلام کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.