از عضو محترم جبهه پایداری که حداقل ۶ سال در دولت احمدی نژاد سکوت کرد انتظار مروت میرود

خورنا: سایت الف در یادداشتی با اشاره به حملات مکرر مهرداد بذرپاش به اظهارات اخیر ترکان که تکذیب هم شده است، خطاب به این عضو جبهه پایداری نوشت:

از جناب آقای بدرپاش که به لحاظ سیاسی به گروه پایداری منتسب می باشند، به دو دلیل: وابستگی شان به نهاد مقدس سپاه و نیز شخصیت، منش و رفتار متعادل و همراه با تدبیرشان، انتظار میرود که از جاده انصاف و اعتدال خارج نشوند و حداقل اینکه وقت و انرژی خود را صرف امور واجب تر ملت بکار بندند.

از ایشان که لااقل تا شش سال از عمر دولت های نهم و دهم و در قبال رفتارهای هنجار شکن رئیس و برخی اعضای دولت، مواضع محکمی (لااقل بصورت علنی و آشکار) اتخاذ نمی فرمودند (که البته ملت هم حتما آن رفتار را بعنوان خودداری ایشان از ایجاد تشنج بیشتر در فضای جامعه محسوب نموده اند)، انتظار رعایت مروت بیشتری است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مهدی باسلام؛شما رابخدا؛اینقدر افراد نالایق وشریک درگناه کبیره؛قهراحمدی نژاد ازتوصیه های پدرانه رهبری رابه سپاه مقدس وصلت ندهید؛اینان درمقابل گناه سکوت اختیارکردند؛سپاه نهادیست الهی ؛پذرپاش کیه؛به کوری چشم دشمنان به ظاهرحزب اللهی ؛سایه رهبری مستدام ‏