پرونده تعریض پل سوم اهواز به دادگاه می رود

خورنا: مدیرکل سواحل و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان از پیگیری قضایی طرح تعریض پل سوم اهواز توسط این سازمان خبر داد.

مسعود غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیچگونه استعلامی برای طرح تعریض پل سوم از سازمان آب و برق نشده و این طرح فاقد مطالعات مهندسی رودخانه است.
وی با بیان اینکه همزمان با کلنگ زنی و انتقال مصالح از اجرای این پروژه باخبر شدیم، افزود: اقدامات قضایی برای پیگیری این پرونده از سوی امور آب مرکز انجام و از شهرداری نقشه های پل خواسته شده است.

مدیرکل سواحل و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان با تاکید بر انجام مطالعات مهندسی رودخانه برای هر طرحی که در رودخانه انجام می شود، اظهار کرد: سازه هایی که در رودخانه اجرا می شود نباید سیلاب و یا رسوب گذاری را تشدید کند و حداقل مانع را در برابر جریان آب به وجود آورد.

وی پل های کابلی و هفتم را نمونه های خوبی از میان پل های اهواز توصیف کرد و گفت: سازه پل پنجم اما برای رودخانه مشکل ساز است. تعداد ستون های این پل زیاد و مانع جدی در مقابل جریان آب است.

به گفته وی، پل پنجم اهواز یکی از علتهای عمده به وجود آمدن جزایر در پایین دست این پل در رودخانه کارون است.

این مقام مسئول تصریح کرد: تا جایی که می توانیم باید حالت طبیعی رودخانه را حفظ کنیم و این مساله تنها با انجام مطالعات مهندسی رودخانه محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تعریض پل سوم اهواز، ۱۹ بهمن ماه کلنگ زنی شد. این پل قرار است از ۱۲ متر به ۳۰ متر تعریض می‌شود و پل دارای سه لاین رفت و سه لاین برگشت خواهد شد. اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه ۱۷۰ میلیارد ریال و مدت اجرا یک سال است.