طرح تفصیلی شهر آبادان تصویب شد

خورنا: شهردار آبادان از بازنگری و تصویب طرح تفصیلی این شهر بعد از چهار سال در کمیسیون ماده پنج استان خوزستان خبر داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شهرداری آبادان، ˈ محمودرضا شیرازیˈ افزود: این طرح در نشست با اعضای کمسیون ماده پنج استان خوزستان در دو نشست پیاپی در استانداری به تصویب رسید.

وی گفت: نقشه ها و مدارک این طرح در صورت تصویب نهایی توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ابلاغ و در آینده بسیار نزدیک اجرا و ملاک عمل قرار می گیرند.

شهردار آبادان افزود: در نشست با اعضای کمیسیون ماده پنج استان، واگذاری زمین تانکفارم به مساحت ۲۳۸ هکتار از سوی وزارت نفت به اداره بنادر و دریانوردی مورد انتقاد بنده قرار گرفت زیرا این اقدام موجب قطع ارتباط ساکنین شطیط با دیگر مناطق شهری، افزایش محرومیت و آلودگی جنوب شهر آبادان می شود.

وی عدم دسترسی آسان شهروندان به چشم انداز اروندرود و توقف ادامه عملیات ساخت پارک در حاشیه این رودخانه را از دیگر دغدغه های شهرداری و شورای شهر عنوان کرد و گفت: موضوع واگذاری تانکفارم به اداره بنادر و دریانوردی در اواخر دوره دولت قبل با عجله و بدون کارشناسی های لازم صورت گرفت و وزارت راه و شهرسازی هنوز برای انتقال سند قطعی آن اقدام نکرده است.

مدیر سامانه مدیریت شهری آبادان گفت: پیشنهاد شهرداری، استقرار اداره بنادر و دریانوردی و اسکله ها در اراضی بعد از منطقه شطیط و توسعه پسکرانه های بندری و انبار کانتینری آن در محل تانکفارم می باشد.

شهردار آبادان از همکاری و همیاری اعضای کمسیون ماده پنج استان خوزستان برای تصویب طرح تفصیلی جدید این شهر قدردانی کرد.

معاون عمرانی استاندار، رییس شورای اسلامی شهر آبادان، شهردار آبادان، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، مهندس مشاور تهیه کننده طرح، مدیرکل سازمان محیط زیست خوزستان، رییس سازمان نظام مهندسی خوزستان، شهردار آبادان و فرماندار ویژه آبادان اعضای کمسیون ماده پنج استان برای بررسی طرح تفصیلی جدید شهر آبادان می باشند.ک