کاترین اشتون به تهران می‌آید؟

خورنا: خبرگزاری رویترز از سفر نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند به تهران خبر داد.

به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز از سفر نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند به تهران خبر داد.