صداوسیما کنفرانس خبری ظریف و اشتون را بایکوت کرد

خورنا: صداوسیما کنفرانس خبری مشترک ظریف و اشتون را بایکوت کرد.

به گزارش خبرنگار «تیک» Tik.ir، باوجود اینکه نزدیک به یک ساعت از پایان کنفرانس خبری مشترک ظریف و اشتون می گذرد، هیچ یک از شبکه های صداوسیما از جمله شبکه خبر اشاره ای به نتیجه مذاکرات نکردند.

شبکه ی خبر نیز هم اکنون در حال پخش اخبار مربوط به اوکراین و پاکستان است و تاکنون هیچیک از بخش های خبری خود را اختصاص به مذاکرات و البته نتایج آن نداده است.

این در حالیست که تمامی رسانه های بین المللی کنفرانس مشترک ظریف و اشتون را مستقیم پخش کردند.

ظاهرا مسئولان صداوسیما ارزش خبری بحران اوکراین را بیشتر از مذاکرات هسته ای وین برای مردم ایران می دانند.