طرح تفصیلی جدید شهر آبادان بازنگری و تصویب شد

خورنا: شهردار آبادان گفت: پس از گذشت چهار سال کار بازنگری و تصویب طرح تفصیلی جدید این شهر به انجام رسید.

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون ماده پنج استان خوزستان شامل (معاون عمرانی استاندار، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان، شهردار آبادان، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مشاور تهیه کننده طرح، مدیرکل سازمان محیط زیست استان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان و فرماندار ویژه آبادان) در دو جلسه پیاپی صبح و عصر در استانداری تشکیل شد،  طرح تفصیلی شهر آبادان مطرح، بازنگری و به تصویب رسید.

وی با اشاره به تشکیل ده ها جلسه راهبردی در شهر آبادان اظهار کرد: کار بازنگری طرح تفضیلی آبادان که از سال ۸۸ آغاز شده بود در جلسه مذکور بررسی و به تصویب رسید.

شیرازی با قدردانی از همکاری اعضای  کمیسیون ماده پنج استان خوزستان در تصویب طرح تفضیلی جدید شهر آبادان تصریح کرد: در زمان حاضر طرح مذکور برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شده است.

به گفته شهردار آبادان در صورت تصویب نهایی، نقشه ها و مدارک این طرح ابلاغ می شود و در آینده بسیار نزدیک نیز اجرایی و ملاک عمل قرار می گیرد.

شیرازی یادآور شد: در جلسه مذکور همچنین انتقاد خود را به موضوع واگذاری زمین تانک فارم به مساحت ۲۳۸ هکتار از سوی وزارت نفت به اداره بنادر و دریانوردی را اعلام کردم.

وی در شرح دلایل این انتقاد گفت: با انجام این کار ارتباط ساکنان منطقه شطیط با سایر مناطق شهری قطع می شود ضمن آنکه افزایش محرومیت و افزایش آلودگی جنوب شهر آبادان را نیز به دنبال خواهد داشت.

شهردار آبادان عدم دسترسی آسان شهروندان به چشم انداز اروندرود و توقف ادامه عملیات ساخت پارک در حاشیه این رودخانه را از دیگر دغدغه های شهرداری و شورای شهر با انجام این کار عنوان کرد و افزود: موضوع واگذاری زمین منطقه یاد شده (تانک فارم) به اداره بنادر و دریانوردی در اواخر دوره دولت قبل، با عجله و بدون انجام کارشناسی های لازم صورت گرفت و وزارت راه و شهرسازی نیز هنوز برای انتقال سند قطعی اقدامی نکرده است.

شیرازی در خصوص پیشنهاد شهرداری آبادان برای توسعه اداره بنادر و دریانوردی عنوان کرد: پیشنهاد مشخص ما استقرار این اداره و اسکله ها در اراضی پس از منطقه شطیط و توسعه پس کرانه های بندری و انبار کانتینری آن در محل تانکفارم است.