پروین: تیم درست نشه‌، خودم می‌رم!

خورنا: علی پروین تنها مسئول پرسپولیسی در دسترس برای اندک تماشاگران حاضر در آزادی بود.

یک شب پس از برنامه ۹۰‌، تیم حمید استیلی درحالی جام حذفی را آغاز کرد که برای بازی با تیم دسته اولی مس رفسنجان شان در تهران به سختی ۱۰۰۰ پرسپولیسی تا آزادی آمده بودند.

جایگاه تیفوسی‌ها کلاً ۵۰ نفر را هم در خود نمی‌دید و جمعیت نشسته در جایگاه هم ۴۰ یا ۵۰ نفر بود. علی پروین‌، مدیر راهبری تیم باز هم روی سکو بود و کمی پایین‌تر از کروش داشت مسابقه را نگاه می‌کرد.

در فاصله دو نیمه بود که همین اندک جمعیت جایگاه فریادزنان از مدیر راهبردی تیم می‌خواستند فکری برای درمان پرسپولیس کند. پروین که داشت چای می‌خورد و در کنار سعید ترابی‌، مهدی عرب و مجید گیلاس گل می‌گفت و گل می‌شنید وقتی با جمعیت روبرو شد‌‌، دید که دل پر‌دردی دارند. یکی فریاد می‌زد که استیلی برود‌، یکی از آن ته کروش را صدا می‌کرد و باعث خنده دن‌گسپار شده بود. یکی دیگر که از همه شاکی‌تر بود با ته لهجه آذری می‌گفت: «‌علی آقا خودت را دوست داریم. حالا که قبول مسئولیت کردی باید تیم را درست کنی. این‌طوری که نمی‌شود. بیا این گلر تیم است‌، ۱۰ کیلو اضافه وزن دارد. بابا اقلاً عابدزاده را بیاورید که ازشان کار بکشد. این‌طوری که نمی‌شود.» علی پروین خنده‌اش گرفته بود و می‌گفت: «بابا خودت را ناراحت نکن‌، بشین چای بخور، غصه‌نخور درست می‌شه»

او اما دست بردار نبود و ادامه داد: «بابا‌جان این آقای عزیزی که مشاور تیمه‌، اومده نشسته تخمه می‌خوره. می‌گم تخمه‌اش خوشمزه است؟ این از تیم پول گرفته که بیاد تخمه بشکنه؟ بابا آخه این چه وضعشه؟ علی‌آقا اسم شما این وسط خراب می‌‌شه‌ ها.»
سلطان هم که نمی‌توانست خنده‌اش را پنهان کند پاسخ داد: «بابا من خودم درستش می‌کنم. اگه تیم درست نشد اصلاً خودم می‌رم. بشین غصه نخور که پیر می‌شی‌ها!»

یکی دیگر از تماشاگران هم از آن شلوغی استفاده کرد و گفت: «علی آقا خودت ماهی ولی این محمدت اصلاً بازیکن نیست.‌» جمله ای که باعث خنده جمع شد و حسن ختام کل و کل با سلطان!