مجوز احداث دو طرح صنایع تبدیلی کشاورزی در اهواز صادر شد

خورنا: به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و ارزش افزوده، مجوز احداث دو طرح صنایع تبدیلی کشاورزی در اهواز صادر شد.

مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان روز دوشنبه در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: این دو طرح شامل تهیه آردجو و برنج کوبی به ظرفیت تولیدسالانه 10هزار تن می باشد.

ˈمحمود حقیقت خواهˈ افزود: این دو طرح با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات بانکی تا سقف 22میلیارد ریال اجرایی می شود و با بهره برداری از آن در یک سال آینده 14فرصت شغلی جدید در منطقه ایجاد می شود.

وی گفت: با وجود اینکه تولیدات کشاورزی و باغی استان سالانه حدود 2/13 میلیون تن می باشد ولی فقدان صنایع تبدیلی در استان همه ساله زیان های زیادی متوجه کشاورزان استان می کند.

حقیقت خواه افزود: در راستای حمایت از تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی خوزستان از احداث صنایع تبدیلی حمایت و پشتیبانی می کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این ارتباط با بیان این که باید صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی فعال شود گفت: میزان تولید ذرت در استان 757 هزار تن است در حالی که تنها 10 درصد از این محصول به صنایع تبدیلی اختصاص می یابد و باقی این محصول به صورت خام به فروش می رسد.

ˈکیخسرو چنگلواییˈبا اشاره به اینکه ارزش افزوده و واقعی هر محصول در صنایع تبدیلی و پایین دستی است گفت: استان خوزستان این آمادگی را دارد که در این زمینه تسهیلات ویژه ای را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دهد.

استان خوزستان 2/1 میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و از حیث تولید محصولات کشاورزی و باغی در کشور رتبه نخست را دارد.