سرپرست فرمانداری آبادان: رسانه ها با انعکاس مشکلات مردم به حوزه تصمیم گیران کمک کنند

خورنا: سرپرست فرمانداری آبادان نفش رسانه ها را در تنویر افکار عمومی موثر دانست و گفت: رسانه ها با انعکاس مشکلات مردم می توانند به حوزه تصمیم گیران در بخش های دولتی کمک کنند.

ˈ عزیز اله شهبازی ˈ روز چهارشنبه در دیدار رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خوزستان و پرسنل نمایندگی دفتر آبادان با وی در محل فرمانداری ویژه آبادان افزود: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی، حلقه واسط مسوولان با مردم هستند و کمک آنان می تواند به ما برای حل به هنگام مشکلات مردم موثر باشد.

وی تعامل شفاف با رسانه ها را یکی از برنامه های مهم فرمانداری ویژه آبادان عنوان کرد و اظهار داشت: حل مشکلات مردم در اولویت کاری ما قرار دارد.

سرپرست فرمانداری آبادان افزود: دسترسی روزانه ما به مردم بدلیل حجم و تراکم کار میسر نیست، بنابراین رسانه ها می توانند در انتقال دغدغه های مردم به ما کمک کنند.

وی از تلاش خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان رسانه دولت و مردم در انتشار به هنگام رویدادهای شهرستان آبادان قدردانی کرد و گفت: این رسانه در پوشش اخبار سفر رییس جمهوری به شهرستان آبادان عملکرد خوبی داشت و منبع اخبار رسانه ها بود.

ˈ بیژن ربیعی ˈ رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خوزستان نیز گزارشی از فعالیت ها و خدمات این خبرگزاری در انعکاس عملکرد و خدمات دولت و نمایندگان آن در استان خوزستان ارائه کرد.

وی هدف از این دیدار را تبریک انتصاب سرپرست جدید فرمانداری وِیژه آبادان و بررسی راهکارهای تعامل بیشتر با فرمانداری عنوان کرد.