تریبون مطهری و کواکبیان در مجلس قطع شد

خورنا: اگرچه بازگشت لایحه بودجه به دولت در صورت عدم تصویب کلیاتش، یکی از اصول مصرح آیین‌نامه داخلی مجلس بود اما برخی در قالب اصلاح آیین‌نامه مذکور می‌خواستند این حق را از مجلس بگیرند.

در ماده ۲۳ طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس آمده بود: در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف ۷۲ ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه نماید.

جمشید انصاری نماینده زنجان معتقد بود که معنی این بند این است که مجلس حق رد لایحه بودجه را ندارد و اگر مجلس به کلیات آن رای ندهد بار دیگرلایحه به کمیسیون برمی‌گردد. در حالیکه مشکل مصوبه کمیسیون تلفیق نیست، بلکه مشکل در لایحه بودجه دولت است.

وی با بیان اینکه رد لایحه بودجه معنای خاص سیاسی و اقتصادی دارد و در برخی کشورها آن را به منزله بی‌اعتبار دانستن دولت می‌خوانند گفت: بهتر است این اختیار را برای مجلس حفظ کنیم و بی‌دلیل کمیسیون تلفیق را مجبورنکنیم که لایحه دولت را اصلاح کند. شرایط کنونی در آیین‌نامه داخلی مجلس که این حق را برای مجلس قائل شده است، به مراتب مترقی‌تر از اصلاحیه موجود است.

علیرغم رای‌گیری برای این پیشنهاد، رای لازم حاصل نشد. البته نمایندگان به اصل این ماده هم رای ندادند. حذف آن هم تصویب نشد! به این ترتیب نمایندگان ناگزیر از اصلاح این ماده شدند تا بتوان باردیگر آن را به رای گذاشت.

علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد داد که در صورت رد کلیات لایحه بودجه، فقط برای یکبار این لایحه به کمیسیون ارجاع شود و اگر بار دیگر تصویب نشد، لایحه به دولت بازگردانده شود. او به شوخی گفت: ببینیم با این اصلاح معجزهای حاصل می‌شود؟

با رای نمایندگان به این مصوبه «معجزه» حاصل شد. به این ترتیب اگر بیش از یکبار کلیات لایحه بودجه در مجلس رد شود، باید این لایحه را به دولت باز گرداند.

بعد از این مصوبه بود که مصطفی کواکبیان و علی مطهری به هیات رئیسه اعتراض کردند و گفتند که علی‌رغم آنکه پیشنهاداتی داشته‌اند هیات رئیسه به آنها نوبت نداده است. لاریجانی هم با این استناد که وقت بررسی این ماده گذشته است، تریبون آنها را قطع کرد.