اظهارات رهبر حزب اسلام​گرای پیروز در انتخابات تونس در مورد ایران

خورنا: بی​بی​سی گزارش داد: راشد غنوشی، رهبر حزب “نهضت” تونس در گفت‌وگویی اختصاصی با بی بی سی فارسی، ایستادگی در مقابل تحریم‌های غرب و پیشرفت در حوزه فناوری را از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران دانست.

این رهبر ۷۰ ساله که انتظار می‌رود حزبش در انتخابات مجلس موسسان تونس به پیروزی چمشگیری برسد، زمستان پیش اندکی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی از ریاست جمهوری، پس از ۲۰ سال تبعید به کشورش بازگشت.

آقای غنوشی که اسلام‌گرا شناخته می‌شود، از همان ابتدای ورود وعده استقرار نظامی دموکراتیک و عدالت اجتماعی را داد.

وی گفت: ناکامی و کامیابی دو چیز نسبی هستند و ایرانی‌ها هم در چیزهایی موفق شدند و در چیزهایی هم نه. مثلاً در فناوری موفق بودند. ایران توانسته است در برابر محاصره بین‌المللی پایداری و با وجود تحریم‌ها در فناوری پیشرفت کند. بیش از سی سال پایداری در برابر محاصره پرفشار بین‌المللی کار ساده‌ای نیست. این‌ها موفقیت‌های ایران است، اما ناکامی‌هایی هم داشته است.

غنوشی افزود: مثلاً انتخابات گذشته اولین انتخاباتی در ایران بود که بر سرش اجماع وجود نداشت. در حالی که همه انتخابات قبلی در ایران، مورد اجماع بود. اگر مخالفان نتیجه انتخابات را قبول نکنند، یعنی مشکلی وجود دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.