مجلس عاقل‌تر از آن است که با استعفای مطهری موافقت کند

خورنا: دکتر عماد افروغ در گفتگو با فردا با اشاره به مطرح کردن طرح سئوال از رئیس جمهور توسط مطهری و پشت سر گذاشتن مراحل قانونی و جمع آوری امضا‌ها به حد کافی، گفت: حسب آئین نامه داخلی مجلس، هیات رئیسه باید سئوال از رئیس جمهور را اعلام وصول می‌کرد اما نمی‌دانم طبق چه اختیاراتی هیات رئیسه وقتی پیشنهاد یا سئوالی تمام مراحل قانونی خود را پشت سر می‌گذارد آن را اعلام وصول نمی‌کند، آیا این امر در قانون تعریف شده است و آیا این اختیارات قانونی است یا جزء اختیارات غیرمدون است؟

وی ادامه داد: در مجلس هفتم هم چنین چیزی را شاهد بودیم؛ وقتی بنده برای جمع آوری امضا برای عزل رئیس وقت دیوان محاسبات مبادرت کردم و بیش از ۷۰ امضا هم جمع شد هیات رئیسه و به طور خاص رئیس مجلس با این استدلال که آئین نامه روشنی در این باره نداریم، آن را عملیاتی نکرد و در مسیر بررسی قرار نداد. اما فکر می‌کنم در قضیه سئوال از رئیس جمهور هیچ گونه ابهامی پیش روی نباشد، بنابراین باید پاسخگو باشند که اقدامشان مصلحت اندیشانه بوده یا قانونی؟ اگر مصلحت اندیشانه بوده بر اساس کدام مصالح بوده است؟ اصولا آیا مجلس جای مصلحت اندیشی است؟

رییس کمسیون فرهنگی مجلس هفتم بیان داشت: مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که قوا باید مطابق با روال قانونی خود پیش بروند وهرگاه ایشان احساس کردند که باید تذکری دهند یا جلوی انحراف را بگیرند، وارد قضایا می‌شوند؛ سئوال من این است که آیا رهبری توصیه‌ای به صورت کتبی یا شفاهی داشته‌اند که ما بی‌اطلاع هستیم یا هیات رئیسه حسب تشخیص شخصی دست به چنین اقدامی زده است؟

وی گفت: با توجه اینکه ما اکنون نظام پارلمانی نداریم ظاهرا باید از وضعیت بهتری برخوردار باشیم و باید تفکیک قوای بیشتری را شاهد باشیم، اما باطنا شاهد این قضیه نیستیم. به نظر می‌رسد که یک نظام پارلمانی در باطن شکل گرفته و حزبی اکثریت مجلس را اشغال و خواهان سئوال از رئیس جمهور حزبی خود نیستند. اگر نظام پارلمانی بود می‌گفتیم اقلیتی خواهان این کار هستند و امضا به اندازه کافی جمع آوری نشده است. اما متاسفانه شکافی عمیق بین ظاهر و باطن داریم.

افروغ دو راه را پیش روی مجلس دانست و گفت: نخست اینکه پیشنهاد آقای مطهری را قبول کنند که من پیشنهاد می‌کنم این کار را انجام دهند که اگر انجام ندهند، خاطره بدی از مجلس برجای می‌ماند. دومین راه هم این است که استعفای مطهری قبول نشود، که البته گمان می‌کنم که همین طور هم شود و مجلس عاقل‌تر از این است که با استعفای ایشان موافقت کند.

وی خاطر نشان کرد: مطهری به عنوان یک نماینده مستقل، معتقد و متعهد، کار خود را کرد و اثر هم گذاشت. این موضوع در تاریخ ثبت می‌شود. او مراحل قانونی سئوال از رئیس جمهور را طی کرد اما مجلس به جای اینکه تقاضای سئوال او را قبول کند، استعفای او را مطرح کرد.

افروغ تصریح کرد: دکتر مطهری به چیزی که می‌خواست رسید ضمن اینکه سئوال از رئیس جمهور فرصت خوبی هم به حساب می‌آمد. در مجلس هفتم بحث سئوال یا استیضاح مطرح می‌شد، استقبال می‌کردیم چراکه مسئولان می‌توانستند از خود دفاع کنند. متاسفانه مجلس هشتم هم این فرصت خوب را از خود سلب کرد، می‌توانست با یک سئوال منطقی و شنیدن یک پاسخ معقول، در راس بودن خودش را به رخ بکشد. این روند یک امتیاز منفی برای مجلس محسوب می‌شود مگر اینکه رهبر معظم انقلاب، حسب اختیاراتشان، اشاره‌ای به این موضوع داشته باشند.

وی گفت: در هر صورت این مطهری است که به هدف خود رسیده است. همین که به جای طرح سوال از رییس جمهور استعفای او در دستور کار قرار می‌گیرد. حکایت از محقق شدن اهداف اوست، چه با استعفایش موافقت بشود و چه نشود. در این میان به نظر من رییس مجلس با قرار دادن استعفای مطهری در دستور کار مجلس و عدم اعلام وصول طرح سوال از رییس جمهور بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی خود را مرتکب شد.

وی در پایان گفت: به نظرم بار دیگر «صداقت» بر «سیاست» فائق آمد…