نمایندگان خوزستان اصرار بر گزینه های خاص مدیریتی نداشته باشند/ فاجعه مدیریتی در خوزستان

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: با وجود اینکه یکی از نمایندگان استان اخیراً گفته است دخالت مستقیمی در عزل و نصب ها ندارند و فقط طرف مشورت قرار می گیرند، اما عملا مواردی مشاهده می شود که خلاف این موضوع به اثبات می رسد.

مثلا برای تغییر یا ابقای یک مدیر، شنیده می شود چندین نماینده اصرار به رفتن یا ماندن گزینه مورد نظر خود دارند و پافشاری را تا آنجا پیش می برند که وزیر مربوطه را تهدید به استیضاح می کنند که اگر این خبرها درست باشد، برای استان فاجعه است.

حتی شنیده شده در خصوص تغییراتی که در یکی از ادارات کل استان بوجود آمده، یکی از نمایندگان که از انتخاب نشدن گزینه اش برای مدیریت آنجا ناراحت شده، بخاطر قائم مقامی یکی از نیروهای با سابقه و با تجربه آن سازمان، قرار است موضوع را به مجلس بکشاند و وزیر مربوطه را تهدید به استیضاح کند.

این در حالی است که باید نمایندگان به آنچه که شعار می دهند و مدعی هستند در عزل و نصب ها دخالت نمی کنند، پایبند باشند.

البته انتظار اینست که اگر در استان همانطور که نماینده ولی فقیه تاکید داشتند، چنانچه مدیر نالایق داشته باشیم، فکری برای آنها بکنند و چنین مدیرانی از عاقبت کار خود بترسند، اما اینکه به دلایل شخصی و اصرار بر گزینه خود، نماینده ای قصد غوغا سالاری داشته باشد، با تعهد و میثاقی که با مردم بسته است، مغایرت دارد.

البته این مطالب بارها عنوان شده است، اکثر نمایندگان هم سعی در بیطرفی (و نه بی تفاوتی) در وضعیت مدیران استان داشته اند که از آنها قدردانی می شود و روی سخن با نمایندگانی است که بر عقاید و اهداف خود اصرار می ورزند.

حالا هم بار دیگر این توصیه خیرخواهانه را به وکلای مردم می کنیم هر چند اگر هم نشنیده گرفته شود، به قول سعدی پند آموز:

گرچه دانی که نشوند، بگوی هر چه دانی زنيک خواهی و پند
زود باشد که خیره سربینی به دو پای او فتاده اندر بند
دست بر دست می زند که دریغ نشنیدم حدیث دانشمند