برای ارتباط با روحانی با ۱۱۱ تماس بگیرید

خورنا: سامانه تلفنی ۱۱۱ به منظور طرح مسایل و مطالبات مردم از دولت و ارتباط با رییس جمهوری راه اندازی شده و مردم می توانند خواسته های خود را در این سامانه ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، با فعال شدن این سامانه تلفنی مردم می توانند در سفرهای داخلی رییس جمهوری خواسته های خود را ثبت کرده و از همان طریق نیز پیگیری کنند.

بر اساس این گزارش، این سامانه به منظور حفظ شان و کرامت مردم راه اندازی شده و مردم در جریان سفرهای رییس جمهوری و دیدارها مردمی می توانند به جای دادن نامه به رییس جمهوری، خواسته خود را در این سامانه ثبت کرده و پس از آن از طریق کارشناسان آن را پیگیری کنند.

در این سامانه علاوه بر ثبت مطالبات مردمی، بخش های پیگیری خواسته ها و ارتباط با کارشناسان نیز فعال است.