موج زلزله در خوزستان/ شادگان هم لرزید

خورنا:  شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۲۱ و ۱۴ دقیقه و ۳۵ثانیه به وقوع پیوسته است.

مختصات جغرافیایی این زلزله عرض شمالی ۳۰.۷۸ و طول شرقی ۴۸.۲۸ گزارش شده است.

شهر شادگان در جنوب غربی استان خوزستان و در ۹۷ کیلومتری اهواز واقع شده و جمعیت آن در سال ۹۱ نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر تخمین زده شده است.