جزییات سفر استانی رییس جمهور به خوزستان/ استقبال مردمی و مصوبات چند صدتایی در کار نیست

خورنا: محمدرضا صادق در حاشیه جلسه پرسش و پاسخ در دانشکده خبر در پاسخ به سوالی درباره جزییات اولین سفر استانی رییس جمهور به خوزستان، اظهار کرد: این سفر سه روزه است و برخی از وزرا، معاونین و مشاورین رییس جمهور وی را همراهی خواهند کرد.

مشاور رسانه ای رییس جمهور با اشاره به جزییات اولین سفر استانی دولت به خوزستان، گفت: در این سفر که سه روزه خواهد بود، شاهد استقبال مردمی نخواهیم بود چون دولت بنا ندارد کار تبلیغاتی انجام دهد بلکه هدفش حفظ کرامت انسان ها و خدمت به مردم است.

محمدرضا صادق در حاشیه جلسه پرسش و پاسخ در دانشکده خبر در پاسخ به سوالی درباره جزییات اولین سفر استانی رییس جمهور به خوزستان، اظهار کرد: این سفر سه روزه است و برخی از وزرا، معاونین و مشاورین رییس جمهور وی را همراهی خواهند کرد.

وی افزود: در سفر رییس جمهور به خوزستان جلسه هیات دولت تشکیل نخواهد شد و آنچه تفاوت این سفر با سفرهای دولت قبلی است را باید با خروجی ای که در این سفر خواهد داشت سنجید.

صادق تصریح کرد: در سفر هیات دولت به خوزستان شاهد مصوبات چندصدتایی نخواهیم بود و استقبال مردمی نیز نخواهیم داشت البته رییس جمهور دیداری با مردم خوزستان خواهد داشت.
خبرنگار مهر پرسید گفته می شود ده نفر از اعضای کابینه شامل وزیران، مشاورین و معاونین رئیس جمهور، آقای روحانی را در سفر به خوزستان همراهی خواهند کرد که صادق گفت: طبیعتا چند نفر از آقایان وزیران و اعضای کابینه، رئیس جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد درباره تعداد دقیق همراهان رئیس جمهور در این سفر اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مقصد بعدی سفر استانی رئیس جمهور و دولت مشخص شده است یا خیر گفت:  هنوز مشخص نیست که سفر بعدی دولت به کدام استان خواهد بود.