تاسیس شهرستان کرخه از توابع شوش

خورنا: نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و ایجاد ساختارهای لازم در بخش شاوور برای تشکیل شهرستان کرخه از سوی دولت شد.

سید راضی نوری گفت: یکی از خواسته های مردم شاوور، تشکیل شهرستان در این بخش است تا شاید از این طریق سایه فقر و محرومیت ها از روی این بخش برداشته شود و با توجه به میزان جمعیت ساکن در این بخش امکانات در حد نیاز مردم به آن مناطق تعلق بگیرد.

وی افزود: تاکنون زیرساخت های لازم برای ایجاد این شهرستان به وجود نیامده است و هیئت دولت باید نسبت به ایجاد این زیرساخت ها برای شهرستان جدید یاری کند.

نماینده مردم شوش در مجلس گفت: قطعا ایجاد شهرستان جدید در بخش شاوور از توابع شهرستان شوش دانیال پیامدهای مثبتی خواهد داشت.

نوری اظهار کرد: وجود این شهرستان باعث تمرکز بیشتر بر منطقه و فقر زدایی می شود که با توجه به اینکه بخش شاوور روستاهای فراوانی دارد که باید به توسعه برسند این امر می توانند گام مثبتی در این راه باشد.

وی ادامه داد: باید با دقت بسیاری این موضوع دنبال شود تا تجربه شهرستان کارون و دیگر شهرهای کوچک که بدون ایجاد ساختار تشکیل شدند برای شاوور نیز تکرار نشود.

نماینده مردم شوش در مجلس توضیح داد: امیدوارم هیئت دولت در سفر استانی به خوزستان به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد و اعتباراتی برای تامین زیرساخت ها در نظر بگیرد.

اسفند ماه سال ۱۳۹۱ عبدالرضا سعیدی نیا، فرماندار شهرستان شوش در جلسه شورای اداری این شهرستان اعلام کرد که با توجه به موقعیت خاص و وسعت زیاد شهرستان شوش و به منظور تمرکز زدایی و رفاه حال مردم، پیگیری هایی برای تبدیل بخش شاوور به شهرستان کرخه صورت گرفته است.

گفتنی است بخش شاوور در جنوب شهرستان شوش دانیال با جمعیتی حدود ۶۸ هزار نفر واقع شده است. مساحت این بخش بالغ بر ۱هزار و ۵۴۶ کیلومتر مربع و دارای سه دهستان و دو شهر شاوور و الوان است. در این بخش حدود ۱۶ اداره و نمایندگی ادارات مستقر هستند و چهار شعبه بانک دارد.