خانه مطبوعات خوزستان در دادگاه تجدیدنظر هم تبرئه شد / آغاز فصل جدید فعالیت

خورنا: خانه مطبوعات خوزستان پس از تبرئه از شکایت برخی افراد مطبوعاتی در دادگاه بدوی، این بار از دادگاه تجدید نظر خوزستان نیز تبرئه شد.

امید حلالی مدیر خانه مطبوعات خوزستان با اعلام این خبر افزود: با تبرئه خانه مطبوعات خوزستان از شکایت برخی همکاران و خواسته آنان مبنی بر انحلال این نهاد صنفی و به تعبیری نواختن سوت پایان توسط داوران عادل این رقابت قطعا فصل جدیدی در فعالیت این تشکل آغاز می شود که به اطلاع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان هم رسیده است.

وی از اراده این تشکل بر انتشار آگهی جدید عضو گیری برای تشکیل مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات جدید هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان خبر داد و از سلایق مختلف رسانه ای خوزستان خواست در این روند مشارکت کنند.

وی گفت : به یقین رسانه ها متکثر ترین صنف کشور به لحاظ رویکرد و آراء هستند اما محل رقابت پای صندوق های انتخابات و مباحث مجمع عمومی است نه در بیانیه های مطبوعاتی و طرح دعواهای مختلف چرا که در آن صورت این بیم می رود که کار وِیژه اصلی نظارتی و روشنگری بر زمین بماند.

شایان ذکر است نماینده شاکیان جعفر فلسفی سرپرست روزنامه کیهان به وکالت محمدعلی مهرخواه و نماینده خانه مطبوعات در این دعوای حقوقی امید حلالی مدیر خانه مطبوعات خوزستان با وکالت حسین صالحه بوده است.