شنیده ها/ گزینه شیلات خوزستان کیست؟!

خورنا: با مشخص شدن معاونین استاندار خوزستان، این روزها بازار گمانه زنی و صد البته پیگیری ها به جهت معرفی مدیران کل و روسای ادارات و … داغ است.
پایگاه خبری شوشان به جهت اطلاع رسانی مناسب به مردم استان از گزینه ها و کاندیداهای موجود، ضمن رعایت اصل بیطرفی و بدون ذکر نظر مثبت یا منفی درباره گزینه های مطرح، برخی اخبار شفاهی متداول در این باره را منتشر می کند.
لازم به ذکر است اخبار درج شده و گزینه های مطرح شده، بیشتر گمانه زنی بوده و تا زمان صدور حکم انتصاب برای افراد از سوی مراجع ذیصلاح، نمی توان اخبار و شایعات موجود را قطعی دانست.
در این زمینه گمانه زنی ها حکایت از تغییرات در اداره کل شیلات خوزستان دارد.
برخی گمانه زنی ها از جاسم مرمضی پور، فراز زاهدی فرد و سید شریف موسوی بعنوان گزینه های جدی برای ریاست شیلات خوزستان یاد می کنند.
مدیرکل شیلات خوزستان هم اکنون دکتر مغینمی است. وی از ۱۱ سال پیش عهده دار این سمت می باشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • ناشناس اینجانب به عنوان کارشناس ارشد استان ، آقای زاهدی فرد را گزینه ای مناسب و دلسوز وبا تجربه برای مدیر کل شیلات استان می باشد
  • ناشناس آقای فراز زاهدی فرد نفر اول پیشنهاد میگردد
  • پرورش دهنده ماهی من یک پرورش دهنده ماهی ویک متخصص هستم مدیرکل شیلات باید هم بومی وباتجربه در زمینه آبزیان باشد وهم با مشکلات آبزیان وطرحهای مربوطه آشنایی داشته باشد از بین کاندیدا آقای زاهدی فرد بدلیل تجربه وتخصص ودلسوز دردمردم وپاسخگویی معقولتر ومناسبتر می باشد