شنیده ها/ از گزینه ریاست دانشگاه چمران تا گزینه ریاست منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی

خورنا: شنیده هایی از گزینه ریاست دانشگاه چمران تا گزینه ریاست منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی
۱) شنیده شده است انتصاب دکتر صفایی مقدم به سمت ریاست دانشگاه شهیدچمران اهواز به دنبال برخی مخالفت ها منتفی گردیده است و بزودی دکتر محمد رعایانی رییس اسبق دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رییس دانشگاه شهید چمران اهواز از سوی فرجی دانا وزیر علوم معرفی و منصوب خواهد شد.
۲) گفته می شود اخیرا دکتر اسماعیل ایدنی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در برخی از جلسات تشکیل شده در استانداری خوزستان حضور پیدا کرده است.
۳) گفته می شود استاندار خوزستان در دو هفته گذشته دیداری با دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی داشته است.
 ظاهرا در این جلسه رییس دانشگاه آزاد اسلامی از دکتر مقتدایی استاندار خوزستان می خواهد که ۳ کاندیدای مورد نظر خود را برای تصدی مسئولیت منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کند.
در این میان از برادران ناصر اقبالی رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و علیرضا اقبالی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و دکتر علی حسین حسین زاده از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیرمسئول روزنامه صبح کارون به عنوان گزینه های مطرح برای مدیریت منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی نام برده می شود.