سرپرست دانشگاه صنعتی دزفول منصوب شد

خورنا: دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد.

وی عضو هیئت علمی این دانشگاه و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی است.

دکتر رضا فرجی دانا همچنین با ارسال نامه ای از خدمات دکتر علی محمد آخوندعلی در زمان تصدی این سمت قدردانی کرده است. دکتر آخوندعلی از مهرماه ۸۷ سرپرستی مجتمع آموزش عالی جندی شاپور دزفول را بر عهده گرفت که با ارتقای این مجتمع به دانشگاه در سال ۸۸، به ترتیب با حکم زاهدی و دانشجو، وزیران علوم وقت، به عنوان سرپرست و سپس نخستین رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • قربان رنجبر باسلام انتصاب بجا وشایسته ایشان را تبریک عرض نموده وبرای ایشان درسمت جدید آرزوی موفقیت دارم.