نامه تند دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران به معاون وزیر علوم

خورنا: برادر ارجمند جناب آقای دکتر هاشمی
معاون محترم فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و آرزوی تندرستی
با عرض سپاس و قدردانی از جناب عالی به جهت تشریف فرمایی به استان خوزستان و زیارت مزار شهدای پرافتخار و فراموش نشدنی دشت هویزه و تشکر ویژه به خاطر تشکیل نشست با تشکل ها و نهادهای فرهنگی و سیاسی دانشگاه های استان خوزستان و از آن جمله تشکل های رسمی در دانشگاه شهید چمران اهواز. امیدوار است که حاصل این گفت و شنودها، اتخاذ سیاست های درست فرهنگی در دانشگاه های سراسر کشور و سربلندی و پرارجی دین و برقراری نشاط و سرزندگی در روحیات دانشگاهیان باشد.
شما در بعد از ظهر روز جمعه ۱۳/۱۰/۹۲ در دفتر ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز، با تشکل هایی به گفت و گو نشستید که در هشت سال گذشته و به ویژه در چهار سال گذشته، بیشترین بودجه های فرهنگی را در دانشگاه های سراسر کشور در اختیار داشتند و تنها تشکل هایی بودند که می توانستند از بلندگوهای دانشگاه به اظهار نظر بپردازند و بدون هیچ محدودیتی فعالیت کنند. اعضا و دیدگاه ها و گفتمان سیاسی و فرهنگی این تشکل ها و نهاد ، به جز حوزه های فرهنگی و تبلیغی، در سال های گذشته و تا هم اکنون، تاثیر و نفوذ زیادی در ستادهای جذب اساتید، هیئت های ممیزه و شوراهای آموزشی و همه ارکان دانشگاه داشته و دارند ولی به رغم این چیرگی، مجموعه فعالیت ها و گفتمان و برخوردهای آنان چنان روح و روان اقشار دانشگاهی را آزار داد که بالاخره در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این رویه نامیمون مورد پسند و پذیرش مردم و به ویژه دانشگاهیان قرار نگرفت و ایشان به شکل مسالمت جویانه گفتمان اعتدال را بر گفتمان اقتدارطلبی و افراطی گری ترجیح دادند. کافی است تا گزارشی را که هیئت بازرسی وزارتخانه در ماه گذشته از دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه نمود، مطالعه بفرمایید و یا این روزها گشتی در دانشگاه بزنید و وضعیت برزخی این محیط علمی را ملاحظه بفرمایید تا روزشماری و انتظار آحاد دانشگاهیان برای تغییر مدیران و فضای حاکم بر دانشگاه را به آسانی احساس کنید و نتیجه منفی هزینه های هنگفت فرهنگی را در فضای عمومی دانشگاه به چشم ببینید.
آیا می دانید که انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز که غایب دعوت نشده به این نشست بود، در تاریخ های ۲/۱۰/۸۸ و ۲۵/۸/۹۲طی دو شکایتنامه به وزیران سابق و فعلی علوم، از هیئت سه نفره تشکل های اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز بابت ممنوع الفعالیت کردن این تشکل اسلامی شکایت کرده است ولی تاکنون به شکایت های آن رسیدگی نشده است؟ شما به عنوان مسئول رسیدگی کننده به این شکایات، به جای رسیدگی به تخلفات، متهمان عضو هئیت سه نقره را به مشورت فرامی خوانید و دادخواهی از مظلومان را فراموش کرده اید؟
البته این تشکل، نه تنها خواهان حذف تشکل و یا گفتمانی از فضای دانشگاه ها نیست بلکه مصرانه از آزادی همه جناح های سیاسی در دانشگاه دفاع می کند و متقابلا انتظار دارد تا در دولت تدبیر و امید، که بنای کار خود را بر اعتدال گذاشته است؛ دست کم به همه تشکل های سیاسی با یک چشم نگاه شود و بسترهای لازم و قانونی برای فعالیت همه آنها فراهم گردد.
حسن دادخواه
دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ۱۴/۱۰/۹۲
شماره.۲۲۰الف/م