انعقاد تفاهمنامه شهرداری بندرامام با دانشگاه اهواز

خورنا: شهردار بندر امام از انعقاد تفاهمنامه شهرداری این شهر با دانشگاه کشاورزی رامین اهواز به منظور ایجاد تحول اساسی در ساختار فضای سبز بندرامام خبر داد.

علی گلمرادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرامام اظهار داشت: امروزه نقش و اهمیت فضاهای سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع‌های زیستی به طور چشمگیری رو به افزایش است.

وی تصریح کرد: در بررسی اثرات روانی، اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان، در هر شرایطی روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد، که فضای سبز می‌تواند این فضا را تأمین کند.

شهردار بندر امام خمینی بیان کرد: فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی‌جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر است.

گلمرادی به وضعیت فضاهای سبز بندر امام خمینی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات بندر امام خمینی، شوری آب و بالا بودن آب‌های زیرزمینی است.

وی ادامه داد: همین مسئله و همچنین عدم استفاده از روش‌ها و شیوه‌ های علمی نوین باعث شده که فضاهای سبز شهری بندر امام محدود به تعدادی نهال و درخت کهور و اکالیپتوس بوده و پارک‌ها به حال خود رها شوند.

شهردار بندر امام خمینی عنوان کرد: برای حل این معضل شهرداری بندر امام به منظور ایجاد تحول اساسی در ساختار فضای سبز علاوه بر تنظیم و انعقاد تفاهم‌نامه در زمینه بهبود وضعیت فضای سبز اقدام به انعقاد قرارداد مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای سیستم ‌های زهکشی و آبیاری تحت فشار با دانشگاه کشاورزی رامین اهواز کرده است.

گلمرادی اذعان داشت: با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه و قرارداد تا یک سال آینده شاهد تحولی اساسی در فضای سبز شهری بندر امام خمینی خواهیم بود.