مالیات حقوق بگیران 4 برابر مالیات مشاغل آزاد!

خورنا: رییس سازمان امور اقتصادي و دارایی خوزستان گفت: سهم کسبه از پرداخت ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم 5 درصد می‌باشد و این در حالی است که سهم حقوق بگیران 22 درصد است.

مسعود صدری عنوان‌کرد: میزان درآمدهای مالیاتی استانی وصول شده از ابتدای سال تاکنون يك‌هزار و 110 میلیارد تومان است.

وی افزود: درآمدهای حاصل از مالکیت‌های دولتی به میزان یک میلیارد و 480 میلیون تومان، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات 85 میلیارد تومان، درآمدهای جرایم و خسارات 43 میلیارد و 900 میلیون تومان، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی و سرمایه‌ 150 میلیون تومان و درآمدهای متفرقه 14 میلیارد و 700 میلیون تومان است که جمعا تا پایان آذرماه يك‌هزار و 250 میلیارد تومان برآورد شده و این میزان در مقایسه مدت مشابه سال‌گذشته 39 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان بیان‌کرد: درآمدهای ملی نيز بالغ بر 870 میلیارد تومان است که در مقایسه با ارقام مشابقه سال گذشته معادل 18 درصد افزایش یافته است.

صدری اظهارکرد: مجموع درآمدهای مالیاتی استان نيز در اين مدت يك‌هزار و 110 میلیارد تومان است که 50 درصد از آن مربوط به درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، 19 درصد مالیات شرکت‌های غیردولتی، 13 درصد مالیات حقوق بخش دولتی، 8 درصد مالیات حقوق بخشی غیردولتی و 5 درصد مالیات مشاغل است. در نتیجه این آمار مالیات حقوق بگیران 4 برابر مالیات مشاغل آزاد است.

وی خاطرنشان‌کرد: مالیات بر ارزش افزوده از فعالیت‌های مراکز و واحدهای صنعتی بزرگ در استان حاصل می‌شود. همچنین سهم شهرداری در قالب عوارض پرداخت و سهم هر شهر نسبت به واحدهای صنعتی موجود در آن توسط اداره مالیاتی شهرستان‌ها طی یک فرایند قانونی اخذ می‌شود.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان یادآورشد: در خوزستان سهم بزرگي از مالیات را دولت برای واحدهای دولتی پرداخت می‌کند.

مرجع / ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.