مالیات حقوق بگیران ۴ برابر مالیات مشاغل آزاد!

خورنا: رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: سهم کسبه از پرداخت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم ۵ درصد می‌باشد و این در حالی است که سهم حقوق بگیران ۲۲ درصد است.

مسعود صدری عنوان‌کرد: میزان درآمدهای مالیاتی استانی وصول شده از ابتدای سال تاکنون یک‌هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: درآمدهای حاصل از مالکیت‌های دولتی به میزان یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات ۸۵ میلیارد تومان، درآمدهای جرایم و خسارات ۴۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی و سرمایه‌ ۱۵۰ میلیون تومان و درآمدهای متفرقه ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که جمعا تا پایان آذرماه یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده و این میزان در مقایسه مدت مشابه سال‌گذشته ۳۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان بیان‌کرد: درآمدهای ملی نیز بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با ارقام مشابقه سال گذشته معادل ۱۸ درصد افزایش یافته است.

صدری اظهارکرد: مجموع درآمدهای مالیاتی استان نیز در این مدت یک‌هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد از آن مربوط به درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۹ درصد مالیات شرکت‌های غیردولتی، ۱۳ درصد مالیات حقوق بخش دولتی، ۸ درصد مالیات حقوق بخشی غیردولتی و ۵ درصد مالیات مشاغل است. در نتیجه این آمار مالیات حقوق بگیران ۴ برابر مالیات مشاغل آزاد است.

وی خاطرنشان‌کرد: مالیات بر ارزش افزوده از فعالیت‌های مراکز و واحدهای صنعتی بزرگ در استان حاصل می‌شود. همچنین سهم شهرداری در قالب عوارض پرداخت و سهم هر شهر نسبت به واحدهای صنعتی موجود در آن توسط اداره مالیاتی شهرستان‌ها طی یک فرایند قانونی اخذ می‌شود.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان یادآورشد: در خوزستان سهم بزرگی از مالیات را دولت برای واحدهای دولتی پرداخت می‌کند.

مرجع / ایسنا